fbpx
Logo FAIRTRAIN.eu

TROJNÁSOBNÝ PRODEJ

STRATEGIE / KONZISTENCE / INTUICE

Kompletní školící a rozvojový program pro doplnění chybějícího obchodního know how a jeho úspěšné zavedení do každodenní praxe.

CHCEME BÝT NEJLEPŠÍ
ne nejlevnější.

NIC nepotřebuji, VŠECHNO úmím!

ÚVODNÍ WORKSHOP / Rozvojové potřeby (workshop 1 den).

Nejdříve se společně zamyslíme nad tím, co obchodníci (POS, KAM, Partner sale, ….) ve své každodenní praxi nejvíce využijí. Co se jím daří a v čem jsou úspěšní to využijeme, s čím válčí tomu se budeme dále věnovat.

Uděláme dohodu, v čem a jak se chtějí rozvíjet a podle toho připravíme konkrétní finální návrh rozvojového programu.

Tento analytický workshop je skvělý způsob jak „nakoupit“ účastníky pro aktivní zapojení do změnového a rozvojového procesu, protože si sami rozhodnou, v čem se potřebují a chtějí rozvíjet – O NÁS S NÁMI.

UDĚLÁME DOHODU, V ČEM A JAK SE CHTĚJÍ ROZVÍJET.

Potřebuji měnit obchodníky, ne sebe!

PŘÍPRAVA OBCHODNÍ TRANSFORMACE (workshop pro manažery 1 -2 dny).

Tento workshop s manažery, by měl předcházet zahájením rozvojového programu pro obchodníky. Jeho cílem je připravit manažery na vedení lidí pro rozšíření obchodního záběru a prodiskutovat jejich připravenost, motivaci a kompetence nezbytné pro rychlý a úspěšný rozvoj obchodního týmu. Je možné, že v průběhu workshopu vyvstanou další požadavky na doplnění nebo posílení kompetenci nezbytných pro rychlý a úspěšný rozvoj obchodního týmu.

UDĚLÁME DOHODU, JAK POMOHOU SVÝM OBCHODNÍKŮM SE ROZVÍJET.

 

Nové zákazníky má přece přivést marketing!

AKVIZICE nových zákazníků (workshop 2 dny).

Vhodné pro obchodníky, kteří sice telefon nepovažují přímo za nepřítele, ale ještě jim není vlastní proaktivně vyhledávat a oslovovat nové klienty.

Pokud již zvednou telefon a oslovují tzv studený kontakt, jejich úspěšnost není příliš vysoká, a proto raději moc často nevolají.

Obchodníci se naučí, jak se připavit a správně uskutečnit akviziční hovor, tak aby dosáhli maximální úspěšnosti při oslovení nových klientů, nebo při oslovení nových rozhodovatelů u stávajících klientů.

CÍLEM AKVIZICE JE DOHODNOUT SCHŮZKU, NE PRODÁVAT PO TELEFONU!

Vidím, že váš klient potřebuje něco speciálního!

ANALÝZA POTŘEB A PREZENTACE UŽITKŮ (workshop 2 dny).

Workshop pro obchodníky, kteří pravidelně komunikují a jednají s klienty, ale jejich obchodní přístup je spíše reaktivní. Nabídky a jejich prezentace jsou zatím spíše výčtem vlastností, nebo v lepším případě seznamem výhod navrhovaného řešení a služeb a nějakou cenou.

Výsledkem je častý tlak na cenu i zbytečné snižovaní ceny a pokles efektivity prodejů.

Obchodníci se rychle naučí, jak snadno zjistit a ověřit skutečné potřeby svých klientů. Jak tyto potřeby následně využít pro prezentaci přínosů konkrétního řešení a služeb a jejich dopadu na rozvoj klientova podnikání.

Díky porozumění, jak vače řešení a služby pomáhají rozvoji klientova podnikání mohou obchodníci lépe odolávat tlaku na cenu.

KLIENTI CHTĚJÍ VĚDĚT CO JIM TO PŘINESE A POROZUMĚT ZA CO ZAPLATÍ!

Jak zajímavě prezetovat zejména obtížná témata!

PREZENTACE V OLINE PROSTŘEDÍ (online školení 1 den).

Workshop pro obchodníky, kteří pravidelně komunikují a jednají s klienty, ale jejich obchodní přístup je spíše reaktivní. Nabídky a jejich prezentace jsou zatím spíše výčtem vlastností, nebo v lepším případě seznamem výhod navrhovaného řešení a služeb a nějakou cenou.

Výsledkem je častý tlak na cenu i zbytečné snižovaní ceny a pokles efektivity prodejů.

Obchodníci se rychle naučí, jak snadno zjistit a ověřit skutečné potřeby svých klientů. Jak tyto potřeby následně využít pro prezentaci přínosů konkrétního řešení a služeb a jejich dopadu na rozvoj klientova podnikání.

Díky porozumění, jak vače řešení a služby pomáhají rozvoji klientova podnikání mohou obchodníci lépe odolávat tlaku na cenu.

UDĚLEJ TO JEDNODUCHÉ! UDĚLEJ TO ZÁBAVNÉ!

I KDYŽ TO NEJDE!

Změna přístupu neproběhne jednoduše stiskem tlačítka!

PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ PRODEJE (workshop pro manažery 1 -2 dny).

Tento workshop s manažery, by měl ideálně proběhnout před nebo těsně po realizaci workshopu Strategické řízení prodeje pro obchodníky.

Jeho cílem je připravit manažery na dramatickou změnu řízení obchodního přístupu, ze současného z větší části intuitivního přístupu (ověřený a zaběhnutý – nějak, někdy i „dobře“ mi to funguje) na nový – plánovaný a řízený (NEZNÁMÝ – na to nemám čas, to mi přidává práci).

JE NEZBYTNÉ, ABY SE MANAŽEŘI AKTIVNĚ ZAPOJILI A ZMĚNILI SVOU ZABĚHNUTOU RUTINU!

STRATEGIE / KONZISTENCE / INTUICE

STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ PRODEJE (workshop 2 dny).

Vhodné pro obchodníky, kteří pracují s portfoliem klientů. Prioritizace klientů se většinou děje na základě minulých dosažených výsledků a nebo velice intuitivně ( . . . letos nebo příští rok URČITĚ porostou, . . . ).

Často také obchodníci žijí v omylu, pokud si tykám s majitelem, nebo GŘ tak mám business doma. Vím, kde studují jeho děti, jakého má psa, ale už jsme nějak zapomněli hovořit o jeho businessu, jeho vývoji, kam se posunuli jeho zákazníci, dalším rozvoji a nových potřebách. (orientace na vztah).

Účastníci získají znalosti dovednosti potřebné pro správné zhodnocení úrovně vztahu s klientem a obchodního potenciálu jednotlivých klientů z portfolia svých klientů. Dokážou se fundovaně rozhodnout, kterým klientům se budou věnovat a kterým klientům se naopak věnovat nebudou a proč. Na základě vlastní analýzy jednolivých klientů si uvědomí, jaké další kroky je potřeba podniknout,  pro dosažení obchodního úspěchu.

KOMU SE JIŽ DÁLE NEBUDU VĚNOVAT A PROČ!

SDÍLENÍM SE ZDVOJNÁSOBÍ ÚČINNOST

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ (workshop 1 den).

Pro posílení převodu znalostí na dovednosti si pečlivě zopakují poznatky nabyté v předchozím workshopu a doplní je o osobní zkušenosti z jejich využívaní od minulého workshopu – Co funguje? Co nefunguje? A co změníme, aby to fungovalo?

Zařazením sdílecího workshopu dochází, až k zdvojnásobení převodu znalostí na dovednosti.

Tento sdílecí workshop je důležitý jak pro jednotlivé obchodníky, ale také pro jejich manažery, proto aby je motivoval ke změně rutiny, protože budou vědět, že se jich na to budeme ptát a budeme chtít odpovědi.

ZABEROU VÍCE, JAKMILE ZJISTÍ, ŽE TO KOLEGŮM UŽ FUNGUJE!

SDÍLENÍM SE ZDVOJNÁSOBÍ ÚČINNOST

FINANCE VE FIRMÁCH (online workshop 2 x 1/2 dne (= 1 den)).

Jak finanční pohled ovlivňuje rozhodování firem o realizace, popřípadě nerealizaci jednotlivých projektu nasazení nových technologii. Proč je dobré znát Vizi, misi a strategii mého zákazníka a jaký má dopad na GO/NOGO rozhodnutí o realizaci nových projektů. Vědět jak a o čem pohovořit s finančním ředitelem. Podívat se na dostupná data a získat základní odhad, jak firmy utrácejí a za co.

Nebát se otevřít diskusi nad návratností investice do nového technologického projektu a ověřit si, zda klienti tuto kalkulaci udělal nebo dělá správně. Cílem je porozumět budgetu na nové technologie nebo inovačnímu budgetu. Jak budget správně ovlivňovat, aby primárně rozvíjel klientovo podnikání, ale skrze mojí teologii.

LEPÉ ADRESOVAT STRATEGICKÉ A FINANČNÍ BENEFITY MOJÍ TECHNOLOGIE MANAŽERŮM.