fbpx
Logo FAIRTRAIN.eu

AKTIVNÍ obchodní STRATEGIE - individuální rozvojový program

Cíl: o co tady jde?

OVĚŘENÝ INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO ZAVEDENÍ OBCHODNÍHO KNOW HOW DO PRAXE

Zejména individuální rozvojové aktivity, nejlépe Face2Face. Lze kombinovat i s online F2F. INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ JE NEJEFEKTIVNĚJŠÍ FORMOU ROZVOJE!

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ FORMA ROZVOJE!

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE  (5 x 2 hodiny).

Doporučujeme pro každého účastníka vyčlenit 5 x 2 hodiny individuálních konzultací (mentoring => koučování). To přinese zlepšení úspěšnosti na vybraných projektech, větší motivaci k systematické práci na vybraných zákaznících a následně i dobrý přenos pro další péči a obchod u dalších zákazníků z portfolia (to už může dělat s jednotlivými členy týmu samotný manažer v rámci business review).

JE NEZBYTNÉ, ABY SE MANAŽER AKTIVNĚ PODÍLEL NA ROZVOJI JEDNOTLIVÝCH LIDÍ!

SKVĚLÝ KATALYZÁTOR ÚSPĚCHU!

SPOLUJÍZDY (1 – 2 x 1/2 dne).

Spolu jízda je variantní částí individuálního rozvojového plánu a lze ji využít k lepšímu zacílení rozvojových aktivit a dosažení výrazně vyššího efektu rozvojového programu. V průběhu spolu jízd velice rychle nalezneme oblasti, ve kterých jednotlivé obchodnici chybují nebo je nemají dostatečně zažité a je potřeba je dopilovat.

Netěžší a také nejčastější chyby se obchodníci dopouštějí při dělání dohod o výsledku jednání a dalších krocích v přípravě projektů

Lze zvolit variantně podle potřeby intenzitu na jednoho obchodníka ½ dne nebo celý den, popřípadě i více dnů.

SPOLUJÍZDA JE SKVĚLÝ KATALYZÁTOR ÚSPĚCHU CELÉHO INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU I OBCHODNÍKOVÝCH VÝSLEDKŮ.

SDÍLENÍM SE MOTIVUJÍ K VYŠŠÍ INTENZITĚ!

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ (workshop 1 den).

Sdílecí workshopy jsou důležitou částí rozvojového programu a na nich je nejlépe vidět posun jednotlivých obchodníků ve způsobu a obsahu prezentovaných obchodních případů, úspěchů a identifikovaných obtíží. Zde se sdílí zkušenosti z praxe a upravují aktivity tak, aby směřovaly ke zvolenému cíli.

Tento sdílecí workshop je důležitý jak pro jednotlivé obchodníky, ale také pro jejich manažery, proto aby je motivoval ke změně rutiny, protože budou vědět, že budou prezentovat své úspěch kolegů případně i manažerům.

Závěrečný workshop lze také využít k zhodnocení úspěšnosti realizovaného rozvojového programu a prezentaci úspěchů TOP managementu.

ZABEROU VÍCE, JAKMILE ZJISTÍ, ŽE TO KOLEGŮM UŽ FUNGUJE!